کارکنان

شماره تلفن بلوک آموزشی دو: ۴۴۸۶۱۷۰۹

  • ریاست دانشکده علوم و فنون دریایی: جناب آقای دکتر امیر حسین جاوید

داخلی: ۲۶۳۱

  • دفتر ریاست دانشکده: آقای احمد احمدپور

داخلی: ۲۶۱۲

  • ریاست اداره آموزش دانشکده علوم و فنون دریایی: خانم غزاله شرفی

داخلی: ۲۶۲۳

  • کارشناس آموزش دانشکده: آقای مهدی قربانی

داخلی: ۲۶۲۲

  • مسئول اداره دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم و فنون دریایی:

آقای حبیب اله رئوف (فارغ التحصیلان)

داخلی: ۲۶۱۸

  • مدیر پژوهش دانشکده علوم و فنون دریایی: خانم دکتر سارا اله یاری بیک

داخلی: ۲۶۱۷

  • کارشناس پژوهش دانشکده: خانم الهه پورصادق

داخلی: ۲۶۱۶