دستورالعمل ثبت پروپوزال

حتماً قبل از تکمیل و ارسال پروپوزال در سامانه، راهنمای تکمیل نمودن پروپوزال را ملاحظه فرموده وسپس نسبت به ارسال آن اقدام فرمایید.

مراحل ثبت پروپوزال در سامانه ثبت

راهنمای تکمیل نمودن فرم پروپوزال کارشناسی ارشد

راهنمای تکمیل نمودن فرم پروپوزال دکتری