ثبت پروپوزال

زمان ثبت پروپوزال رساله

۰۱ تیر ۱۳۹۵ | ۰۹:۱۰ کد خبر : ۵۸۵۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۳
  • مجدداً بخشنامه شماره ۱۵۵۹ مورخ ۹۴/۰۲/۲۷ معاونت محترم پژوهش و فناوری جهت یادآوری مدیران محترم گروه ها و اجرای دقیق آن بررسی گردید:
  • دانشجویان مقطع دکتری تخصصی باید یک نیمسال قبل از امتحان جامع عنوان پروپوزال خود را در گروه تخصصی تصویب نمایند.
  • این دانشجویان باید پروپوزال خود را قبل از ثبت نام ضمیمه فرم امتحان جامع نموده و به گروه تخصصی ارائه دهند و در حضور اساتید راهنما و مشاور دفاع نمایند و سپس در گروه تخصصی و شورای پژوهشی دانشکده به تصویب اولیه برسانند. منظور از تصویب اولیه، تصویب پروپوزال بدون ثبت در سیستم ثبت پروپوزال می باشد.
  • پس از قبولی در امتحان جامع و ثبت نام واحد پایان نامه پروپوزال خود را تصویب نهایی نمایند. منظور از تصویب نهایی تصویب در سیستم ثبت پروپوزال است. 

نظر شما :