زمان ثبت پرپوزال دانشجویان مقطع دکتری تخصصی

۲۹ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۵:۱۶ کد خبر : ۵۸۱۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۶

به استحضار می رساند، با توجه به شصت و دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده، در خصوص تصویب عنوان رساله دانشجویان دکتری ۶ ماه قبل از امتحان جامع، دانشجویانی که آبان ماه امتحان جامع دارند تا حداکثر خرداد ماه همان سال و دانشجویانی که اردیبهشت ماه امتحان جامع دارند تا حداکثر آبان ماه سال قبل باید عنوان رساله خود را در گروه و شورای پژوهشی دانشکده تصویب نمایند.


نظر شما :