کد اخلاق

لزوم دریافت کد اخلاق

۲۹ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۰ کد خبر : ۵۸۰۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۱
لزوم دریافت کد اخلاق در خصوص پایان نامه های همراه با آزمایش بر روی انسان و حیوانات آزمایشگاهی

با توجه به لزوم دریافت کد اختصاصی کمیته اخلاق جهت تایید طرح های تحقیقاتی، پایان نامه های دانشجویی و مقالات در حوزه علوم پزشکی و غیرپزشکی که بر روی آزمودنی های انسان یا حیوانات آزمایشگاهی و همچنین خون و فرآورده های خونی انجام می شود، کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی با هدف نظارت بر پژوهش های زیست پزشکی تشکیل و ضمن تطبیق با فرهنگ و حقوق ملی، به پژوهشگران و نهادها مشاوره اخلاقی داده و طرح نامه ارائه شده را با الزامات اخلاقی، ملی و بین المللی مطابقت نموده و در صورت عدم مغایرت با الزامات اخلاقی، جهت انجام پژوهش "مصوبه اخلاقی" صادر می نمایند. نظر به تشکیل کمیته اخلاق زیست پزشکی در واحد و با محوریت دانشکده علوم پزشکی، لازم است بلافاصله پس از تصویب پروپوزال درشورای تخصصی گروه مربوطه، پروپوزال (کاغذی) به همراه مستندات دستورالعمل (در پیوست زیر) جهت بررسی در کمیته اخلاق به دانشکده علوم پزشکی ارسال و پس از تصویب در شورای پژوهشی واحد (از طریق سامانه) طی شود.
رعابت این بخشنامه در مورد کلیه پروپوزال های مصوب در سال ۱۳۹۵ الزامی است و عواقب ناشی از عدم دریافت کد مزبور بر عهده گروه تخصصی و دانشکده است. همچنین برای مواردی که قبلاً به تصویب رسیده، در صورت ارائه درخواست و مستندات مورد نیاز از طریق دانشکده حداکثر تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۵ به دانشکده علوم پزشکی، امکان دریافت کد خواهد داشت.
شایان ذکر است ارسال کلیه مندرجات و مستندات موردنیاز از طریق دانشکده صورت می پذیرد و از مراجعه حضوری ذینفعان به دانشکده علوم پزشکی اکیداً خودداری شود.

 
 

نظر شما :